มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
 
องค์กร : มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
สถานที่ : มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ไปรษณีย์ : 
มูลนิธิหอธรรมพระบารมี 99 หมู่ 2 ตำบลบางกรูด อ.บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา 24000

แนะนำการสมัครสมาชิก และการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ :
call center : 02-6851299
e-mail : member@kondee.com

ติดต่อบริจาค : donate@kondee.com