มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
   เจ้าหน้าที่ av
  คุณสมบัติ
  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • นับถือพระพุทธศาสนา
  • มีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมสัมมนา
  • สามารถใช้งานทั้ง pc และ Mac 
  • สามารถถ่ายภาพ ตกแต่ง ตัดต่อภาพและเสียง ด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  • มีความตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  • สามารถทำงานนอกเวลาและนอกสถานที่
         สถานะ
                   พนักงานประจำ
          ค่าตอบแทน
          • เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
          • ประกันสังคม ประกันชีวิต 
          • เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          • วันหยุดตามกำหนดการประจำปี วันลาพักร้อน 
          • เข้าการอบรมธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
          • ที่พัก เฉพาะเวลาทำงานนอกเวลา
               สถานที่ทำงาน
                          มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้  

                   พนักงานจัดเลี้ยง / พนักงานเสิร์ฟ
                หน้าที่
                • จัดเตรียมอาหารที่ปรุงแล้วจากห้องครัวขึ้นห้องอาหารสำหรับแขก
                • ดูแลและจัดการ ห้องอาหารให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
                • ทำความสะอาด จัดเก็บ ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์เสิร์ฟทั้งหมด
                คุณสมบัติ
                • ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี 
                • อายุ 17 - 35 ปี เท่านั้น 
                • นับถือพระพุทธศาสนา
                • วุฒิการศึกษาด้านอาหาร การบริการ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
                • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นกะได้ 
                • หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ 
                • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                สถานะ
                          พนักงานประจำ

                ค่าตอบแทน
                • เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
                • ประกันสังคม ประกันชีวิต 
                • เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                • วันหยุดตามกำหนดการประจำปี   วันลาพักร้อน 
                • เข้าการอบรมปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
                สถานที่ทำงาน
                          มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้  

                   ผู้ช่วยกุ๊ก
                หน้าที่
                • จัดเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหาร 
                • ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์และห้องครัว
                คุณสมบัติ
                • ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี 
                • อายุ 18 - 35 ปี เท่านั้น
                • นับถือพระพุทธศาสนา 
                • วุฒิการศึกษาด้านอาหาร หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
                • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นกะได้ 
                • หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ 
                • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                สถานะ
                          พนักงานประจำ

                ค่าตอบแทน
                • เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
                • ประกันสังคม ประกันชีวิต 
                • เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                • วันหยุดตามกำหนดการประจำปี   วันลาพักร้อน 
                • เข้าการอบรมธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
                สถานที่ทำงาน
                          มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้  

                   กุ๊ก / ไทย / ญี่ปุ่น
                หน้าที่
                • ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ 
                • ปรุงอาหาร 
                • ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์และห้องครัว
                คุณสมบัติ
                • ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี 
                • อายุ 18 - 45 ปี เท่านั้น
                • นับถือพระพุทธศาสนา 
                • วุฒิการศึกษาด้านอาหาร หรือประสบการณืที่เกี่ยวข้อง
                • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นกะได้ 
                • หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ 
                • ไม่สูบบุหรี่
                • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                สถานะ
                           พนักงานประจำ

                ค่าตอบแทน
                • เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
                • ประกันสังคม ประกันชีวิต 
                • เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                • วันหยุดตามกำหนดการประจำปี   วันลาพักร้อน 
                • เข้าการอบรมธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
                สถานที่ทำงาน
                          มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้  

                   GRAPHIC DESIGN
                คุณสมบัติ 
                • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
                • นับถือพระพุทธศาสนา
                • มีประสบการณ์การออกแบบสิ่งพิมพ์ และ CG
                 โดยใช้โปรแกรม photoshop / illustrator
                 สามารถใช้งานได้ทั้ง pc และ Mac 
                • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
                • มีความตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
                • สามารถทำงานนอกเวลา
                ค่าตอบแทน
                • เงินเดือนประจำ 15,000 - 20,000 บาท 
                • ประกันชีวิต ประกันสังคม และเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
                • วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้  

                   เจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรเจค
                คุณสมบัติ 
                • ชายอายุไม่เกิน 30 ปี
                • นับถือพระพุทธศาสนา
                • วุฒิปริญญาตรี การบริหาร หรือ ประชาสัมพันธ์
                • มีบุคลิกดี มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นสูง
                • มีภาวะผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการแก้ปัญหา
                • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

                ค่าตอบแทน 
                • เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท 
                • ประกันสังคม
                • ประกันชีวิต
                • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้  

                   พนักงานขับรถ
                คุณสมบัติ 
                • ชาย
                • มารยาทดี 
                • นับถือพระพุทธศาสนา
                • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี มีใบอนุญาตขับขี่
                • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
                  สนใจสมัครในตำแหน่งนี้