การสมัครสมาชิกใหม่ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี เปิดรับสมัครการอบรม ทาง www.kondee.com เพียงช่องทางเดียว โดยผู้ต้องการเข้าร่วมอบรม เป็นครั้งแรกในหลักสูตรต่างๆ ต้องสมัครสมาชิก เพื่อทางศูนย์จะได้มี ประวัติของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียด>>
 
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข้อธรรมและรูปภาพ กิจกรรมต่างๆได้ทาง www.facebook.com/kondeepage
อ่านรายละเอียด>>
 
การสอบถามปัญหาการสมัคร เรียนสมาชิก และผู้สมัครปฏิบัติธรรมทุกท่านตามที่ทาง มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ได้เปลี่ยนการ รับสมัครเป็นทางเว็ปไซด์เพียงทางเดียว เพื่อความเท่าเทียมในการจัดลำดับการสมัคร
อ่านรายละเอียด>>